הנחות, תנאים והגבלות חלים על ישראל.

תאריך הפרסום:21.05.2019