הנחות, תנאים והגבלות חלים על ישראל.

תאריך הפרסום:03.05.2020