Vilkår og begrensninger som gjelder i Norge

Rabattkodevilkår

De følgende vilkårene og begrensningene gjelder for rabattkoder:

 1. Definisjoner: o En «Rabattkode» består av tegn i en bestemt rekkefølge som gir Rabatt når den aktiveres, gitt at Brukeren overholder Rabattkodevilkårene. o En «Rabatt» er en rabatt en Bruker får på taxitjenester på et beløp som spesifiseres av Yandex.Taxi B.V. (heretter kalt «Yango»). Rabattbeløpet baseres på Brukerens potensielle behov når han eller hun legger inn informasjon om en bestilling på taxitjenester som omfatter transport av passasjerer og bagasje (heretter kalt «Bestillingen») i Yangos mobilapp. o Yango-appen, Appen – er en mobilapp (program for mobilenheter) som er tilgjengelig i App Store og Google Play. o Yango, tjenesten – omfatter ulike tjenester som tilbys gjennom Yangos teknologiske plattform, tjenester som lar Brukere legge inn Bestillinger av taxitjenester og/eller andre transporttjenester, og utfører automatisk behandling og videreføring av Brukernes Bestillinger til Transportføreren. o Bruker – en person som bruker Yango i samsvar med vilkårene som er beskrevet i «Bruksvilkår for Yango-tjenesten», som er publisert på nett på https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/, og som bruker Yango-appen i samsvar med «Yangos lisensavtale for mobilenheter» som er publisert på nett på https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement
 2. Rabattkoden gir en Rabatt som er underlagt Rabattkodevilkårene som spesifisres når Rabattkoden utstedes, og disse Vilkårene. Slike vilkår kan blant annet omfatte én eller flere av følgende betingelser: 2.1. Rabatten kan gis kun for den første turen, dvs. for den første bestillingen av en taxi gjennom Yango-appen som spesifiserer Brukerens telefonnummer og/eller tilknyttede kort og/eller mobilenhet. 2.2. Rabatten kan gis kun for de første turene (f.eks. «for de tre første turene»). I slike tilfeller kan Rabatten bli tilbudt på den første turen som beskrevet i 2.1, herav for det aktuelle antallet påfølgende turer, gitt at Rabattkoden ble brukt på den første turen. 2.3. Rabattenkan tilbys kun for kontantfrie betalinger, dvs. taxitjenester som betales kontantfritt ved bruk av et bankkort som er lagt til (der eventuelle begrensinger på hvilke kortutstedere som kan brukes i kampanjen, tas hensyn til), gjennom Yango-appen. 2.4. Rabatten kan bli tilbudt kun hvis bestemte kriterier er valgt ved bestilling av taxi gjennom Yangpo-appen.
 3. Rabatten kan bli tilbudt kun for passasjertaxibestillinger som gjøres gjennom Yango-appen innenfor en bestemt periode. Rabattkoder blir ugyldige når når en slik periode utløper. Rabattkoder er gyldige i Oslo.
 4. Rabattkoden kan brukes av en enkelt bruker kun én gang, med mindre noe annet er spesifisert i vilkårene til Rabattkoden.
 5. For å unngår urettferdig og/eller uforskammet bruk av Rabattkoder, forbeholder Yango seg retten til å bruke andre metoder som ikke er utrykkelig nevnt her, herunder men ikke begrenset til, å kontrollere om Brukeren virkelig bestiller gjennom Yango for første gang /første tur), samt å nekte bruk av Rabatten dersom den aktuelle urettferdige og/eller uforskammede bruken av Rabattkoden avsløres.
 6. Utilgjengelige Rabattkoder kan skyldes tekniske årsaker, herunder, men ikke begrenset til, at Brukeren ikke har oppgradert Yango-appen til den nyeste tilgjengelige versjonen.
 7. Det utbetales ikke noe tilsvarende pengebeløp for å kompensere for ubrukte rabatter.
 8. Utløpte rabatter kan ikke fornyes.
 9. Hvis en rabatt ikke dekker hele prisen for turen, er kunden ansvarlig for å betale det gjenværende beløpet som beregnes av Yango-appen når rabatten er lagt til.
 10. Disse vilkårene og begrensningene samt de vilkårene og begrensningene som følger med Rabattkoden og (eller) er tilgjengelige på nettstedet, skal leses og tolkes som utfyllende. Vilkårene kan når som helst endres av Yango operatøren som drifter Yango-tjenesten, uten utbetaling av kompensasjon. Dette gjelder med forbehold om at Brukeren ikke mister retten til å bruke noen Rabatter vedkommende har fått, men som han eller hun ikke har benyttet ennå, så lenge de benytter den innenfor perioden som er spesifisert i 2.5.
 11. Gjennom å aktivere Rabattkoden samtykker brukeren til disse vilkårene.

Rabatter for nye brukere

Yango er en informasjonstjeneste. Det er tredjeparter som tilbyr taxitjenestene og andre transporttjenester. Rabatten på 30 % (maks 60 kr) gjelder for de 3 første turene med serviceklassen Økonomi i hele desember 2021 når du betaler med kort eller Apple Pay i Oslo. Høyeste mulige rabatt er 60 kr. Rabatten kan økes eller reduseres. Ved å aktivere rabattkoden godtar brukeren vilkårene for rabattkoden: https://yango.yandex.com/legal/no_promo.
Date of publication: 05.07.2021
Wed Aug 11 2021 12:25:35 GMT+0300 (Moscow Standard Time)