Vilkår og begrensninger som gjelder i Norge

Regler for Yangos verveprogram

Inviter vennene dine til Yango og del rabattkoden din med dem. Når de bruker din rabattkode, får inviterte venner en rabatt på 80 NOK på den første turen som bestilles gjennom Yango-appen. Du får den samme rabatten på den neste turen du bestiller gjennom Yango-appen innen 30 dager. Rabattbeløpet, gjeldende område og andre begrensninger og restriksjoner beskrives i disse reglene.

I. GENERELLE BESTEMMELSER
1.1. I disse reglene for Yangos verveprogram (heretter kalt «Programreglene») blir følgende begreper og definisjoner brukt:
1.1.1. Programmet er en markedsføringskampanje som skal reklamere for Yango.
1.1.2. Programarrangør, Yandex.Taxi B.V. (Yandex.Taxi B.V.)
1.1.3. Yango-appen, Appen – er en mobilapp (program for mobilenheter) som er tilgjengelig i App Store og Google Play.
1.1.4. Yango, Tjenesten – omfatter ulike tjenester som tilbys gjennom Yangos teknologiske plattform, tjenester som lar Brukere legge inn Bestillinger av taxitjenester og/eller andre transporttjenester, og utfører automatisk behandling og videreføring av Brukernes Bestillinger til Transportføreren.
1.1.5. Bruker – en person som bruker Yango i samsvar med vilkårene som er beskrevet i «Bruksvilkår for Yango-tjenesten», som er publisert på nett på https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/, og som bruker Yango-appen i samsvar med «Yangos lisensavtale for mobilenheter» som er publisert på nett på https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement
1.1.6. Programdeltakeren er en Bruker som allerede har tatt sin første tur, en tur som ble bestilt gjennom Tjenesten, og som har mottatt en Personlig vervekode.
1.1.7. Personlig vervekode – tegn i en bestemt rekkefølge som må aktiveres i samsvar med Rabattkodevilkårene (https://yango.yandex.com/legal/no_promo) og disse Programreglene, en kode som gir Vennen en rabatt på sin første tur som blir bestilt i Yango-appen, en rabatt som tilsvarer 80 kr og som er underlagt begrensningene som er beskrevet i disse Programreglene.
1.1.8. Venn – en person som ikke har brukt tjenesten tidligere, og som mottar en Personlig vervekode direkte fra Programdeltakeren.
1.1.9. Vervekode for å verve en venn – tegn i en bestemt rekkefølge som må aktiveres i samsvar med Rabattkodevilkårene (https://yango.yandex.com/legal/no_promo) og disse Programreglene. Programdeltakeren får med denne en rabatt som tilsvarer rabatten i den Personlige vervekoden, på den neste turen som bestilles i Yango-appen, og som er underlagt begrensningene som er beskrevet i disse Programreglene.
1.1.10. Programmet varer frem til 31.12.2021.
1.1.11. Programmet finner sted i Oslo i Norge.
1.1.12. Bruksvikårene er dokumentet kalt «Bruksvilkår for Yango-tjenesten» som ligger tilgjengelig på nettet på https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/ .
1.1.13. Rabattkodevilkårene er et dokument som ligger tilgjengelig på nett på https://yango.yandex.com/legal/no_promo.
1.2. Andre begreper som brukes i Programreglene, tolkes i samsvar med Bruksvilkårene og Rabattkodevilkårene.
1.3. Programdeltakerne må gjøre seg kjent med Programreglene. Gjennom å registrere seg for Tjenesten, bekrefter Programdeltakeren at han/hun har lest og godtatt disse Programreglene.
1.4. Rabatten man får med en Personlig vervekode og/eller med Vervekoden for å verve en venn en venn, tilbys i de tilfellene og og under de vilkårene som fremgår av Rabattkodevilkårene, samt disse Programreglene.
1.5. Programmet er ikke noe lotteri eller annet sjansebasert spill.
1.6. Personer som reiser innenfor Oslo i Norge, kan ta del i Programmet.

2. BESKRIVELSE AV PROGRAMMET
2.1. Når Programdeltakeren har bestilt sin første tur gjennom Yango-appen, får vedkommende en Personlig vervekode i Yango-appen.
2.2. Programdeltakeren kan sende en Personlig vervekode til en venn / venner. En Personlig vervekode kan ikke sendes mer enn to ganger.
2.3. Når Programdeltakeren overfører en Personligvervekode til en Venn (Venner), forplikter vedkommende seg å gi Vennen (Vennene) lenken til disse reglene (https://yango.yandex.com/legal/no_referral) og til Rabattkodevilkårene (https://yango.yandex.com/legal/no_promo).
2.4. For å kunne motta en rabatt må Vennen installere Yango-appen, registrere seg for tjenesten, aktivere en Personlig vervekode og gjennomføre en tur som er bestilt gjennom appen.
Programdeltakeren og Vennen får ikke rabatten hvis Vennen ikke aktiverer den Personlige vervekoden i appen når han eller hun bestiller en taxi tjeneste.
2.5. Når vennen har gjennomført sin første tur som er bestilt i appen, mottar Programdeltakeren en Vervekode for å verve en venn.
Programdeltakeren kan bruke Vervekoden for å verve en venn når de tar neste tur som bestilles gjennom appen, men ikke senere enn 30 dager fra og med datoen de mottar koden. Hvis turen bestilles gjennom appen senere enn tidsperioden som spesifiseres i dette avsnittet, får ikke Programdeltakeren rabatten som følge med Vervekoden for å verve en venn.

3. ANDRE BEGREPER I PROGRAMMET

3.1. Yango er en informasjonstjeneste.
3.2. Taxitjenestene leveres av tredjeparter.
3.3. Programmer er gyldig inntil videre. Yango kan når som helst endre Programmets betingelser etter eget skjønn. Dette gjelder med forbehold om at Programdeltakere ikke mister retten til å bruke noen Vervekode for å verve en venn de allerede har fått tilsendt, men som de ikke har benyttet ennå, så lenge de benytter den innenfor perioden som er spesifisert i 2.5 ovenfor.
3.4. Deltakerne får kun rabatten hvis de velger «Bankkort» som betalingsmåte i Yango-appen, og hvis de bruker bankkort til å betale for en taxitur.
3.5. Det kan kun brukes én rabatt per tur. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter som tilbys gjennom rabattkoder.
3.6. Det utbetales ikke noe tilsvarende pengebeløp for å kompensere for ubrukte vervekoder.
3.7. Utløpte vervekoder kan ikke fornyes.
3.8. Vervekoder dekker ikke hele prisen for turen og brukeren er forpliktet til å betale det gjenstående beløpet for turen.
3.9. Gamle brukere av Yandex Go og Yango kan ikke bruke rabatten som en Venn.
3.10. Hvis du ikke får til å aktivere vervekodene din, ta kontakt med support@yango.yandex.com.
3.11. Disse vilkårene og begrensningene gjelder sammen med dem som presenteres i forbindelse med vervekoden.

Date of publication: 05.07.2021
Thu Sep 02 2021 12:29:11 GMT+0300 (Moscow Standard Time)